Szociális tüzelőanyag 2020

🕔 2020.09.24.

Letölthető kérelem: ->  Kérelem szociális tüzelőanyag támogatáshoz

Tiszaladány Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

 

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tiszaladany.hu honlapról.

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 15.

Tiszaladány Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra.

 

A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tiszaladany.hu honlapról.

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 15.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Önkormányzat Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni.

 

A támogatás mértéke kérelmezőnként 2 q barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 10 q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 10/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján:

 

3. § Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén

az a kérelmező, aki:

 

a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltségéhez.

 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

 

c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

 

 

Fentiek alapján kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti kérelmüket határidőben (2020. november 15.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek.

 

 

Tiszaladány, 2020. szeptember 25.

 

 

 

dr. Liszkai Ferenc  sk.

   polgármester