Hírek

🔍Tovább a hírhez

Első Adventi Gyartyagyújtás

🕔2016.11.23.

 Szeretettel meghívjuk a lakosságot 2016. november 27.-én este  6  órakkor az Első Adventi Gyertyagyújtásra.

Kapcsolódó képHelyszín:

A polgármesteri hivatal melletti tér

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Meghívó közmeghallgatásra

🕔2016.11.23.

 Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Tiszaladány község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. december 5-én (hétfő) 8.00 órától az Önkormányzati Hivatal (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.) tanácskozó termében

k ö z m e g h a l l g a t á s t  tart,

melyre tisztelettel meghívja Tiszaladány község lakosságát.

 

 

Tiszaladány, 2016. november 21.

 

 

                                                            Dr. Liszkai Ferenc sk.

                                                                     polgármester

 

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Adventi koszorú készítés

🕔2016.11.17.

 Minden tiszaladányi lakost szeretettel várunk adventi kreatív foglalkozásunkra a Faluházba.

2016. november 24.-én (csütörtökön) 17.00-tól.

Az alkalmon egy adventi koszorút készítünk.

Előre jelentkezni a Faluházban lehet!

Egy koszorú 1500 forint

…ez csak az anyagköltség (gyertya, koszorú, díszek)

Bárki elhozhatja felújításra szoruló koszorúját is!

 

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

1956-os forradalom

🕔2016.10.19.

 Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

🕔2016.10.05.

 Tiszaladány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Felhívás Méhészeknek!

🕔2016.07.04.

 TISZTELT MÉHÉSZEK!

                                                                              TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZEK!

 

Felhívom a Tisztelt Méhészek figyelmét a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt kötelezettségükre, miszerint A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.”
Aki az előírt kötelezettségének nem tett eleget, felkérem annak haladéktalan pótlására!

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Lakossági tájékoztató

🕔2016.05.25.

 Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

Tájékoztatom, hogy Tiszaladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 4/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

TOVÁBB

Hulladékgazdálkodási tájékoztató

🕔2016.04.04.

Tájékoztató

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesítésének feltételeiről alábbi tájékoztatást nyújtom:

A díjfizetés alóli mentesítéshez jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kezdeményezni kell a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A jegyzői igazoláshoz csatolni kell az alábbiakat:

TOVÁBB