Hírek

🔍Tovább a hírhez

Pályázati felhívás: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021, MFP-ÖTIK/2021

🕔2023.08.23.

Kedvezményezett neve: Tiszaladány Községi Önkormányzat

Projekt címe: Szolgálati lakás felújítása Tiszaladányban

Projekt azonosítószáma: 3284783153

Támogatási összeg: 29.999.999 Ft

Elnyert támogatás éve: 2021

TOVÁBB

Csípőszúnyogok elleni védekezés

🕔2023.05.31.

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

MFP-ÖTIK/2022 Győri Elek Faluház energetikai korszerűsítése

🕔2023.05.23.

Kedvezményezett neve: Tiszaladány Községi Önkormányzat

Projekt címe: A Tiszaladányi Győri Elek Faluház energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma: 3345312591

Támogatási összeg: 34 945 273 Ft

Elnyert támogatás éve: 2022.

TOVÁBB

Gazdaságszerkezeti összeírás 2023.

🕔2023.05.09.

TOVÁBB

Tájékoztató a fúrt/ásott kutak engedélyezéséről kizárólag háztartási célú vízszükségletet kielégítő kút esetében

🕔2023.04.05.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése szerint: „ A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

-           a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

-          épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

-           nem gazdasági célú vízigény;

A fentiek értelmében a kút megszüntetése is engedély köteles.

TOVÁBB

TAO Sportfejlesztési program 2023.

🕔2023.04.05.

Kérelem

Határozat

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Tiszaladány belterületi csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00059

🕔2023.02.22.

Kedvezményezett neve: Tiszaladány Községi Önkormányzat

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Tiszaladány községben

Projekt címe: Tiszaladány belterületi csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00059

Szerződött támogatás összege: 70 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Elnyert támogatás éve: 2019

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

EBÖSSZEÍRÁS 2023.

🕔2023.02.02.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Tiszaladány Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Tiszaladány Község területén EB ÖSSZEÍRÁS-t VÉGEZ.

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Legeltetési tilalom és ebzárlat

🕔2022.09.27.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaladány, Tiszatardos települések közigazgatási területére 2022. október 3. és 2022. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el. A tilalom oka, hogy ezen időszakban történik a rókák veszettség elleni immunalizálása.

TOVÁBB

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatban

🕔2022.09.21.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködésével, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését végezzük.

Kérjük, hogy a felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) 2022. szeptember 28-ig. az alábbi nyilatkozat kitöltésével, az önkormányzatnál bejelenteni szíveskedjenek.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

·         háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

·         egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

·         egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

TOVÁBB

1   2   3   4   5   6   Következő >>